Skip to main content

Handelsbetingelser erhverv

Generelt

Commercial terms and conditions

In general
At Agro Machines and SB-Flex we have no minimum purchase requirements. In pictures in the price list and on the website, the colors may look slightly different than in reality. Subject to printing errors, price changes and sold out items.

Freight
Agro Machines and SB-Flex send the goods either as packages with GLS business package (standard package or package shop).

When you order in the webshop, you have the option to choose whether you want the package sent with GLS package shop or standard package.
The shipping price is always the same, regardless of whether you choose to have it sent to the gls package shop or as a standard business package with gls.

If you choose a parcel shop, you can decide which parcel shop yourself by entering your postcode.
You choose the address as recipient of the package, or there must be a place where the package can be left without a receipt.

Payment conditions when paying by card
Prices in the Webshop are given excl. VAT for each item and excl. and incl. VAT in the shopping cart and on the order confirmation. Shipping prices and any discounts appear in the shopping basket.

The invoice is sent by mail when the goods have been dispatched and stamped “paid”, so you can see that it has been paid online.
The amount will not be deducted from your account until all items have been dispatched from Agro Machines and SB-Flex warehouse.

Agro Machines and SB-Flex reserve ownership of any delivery until payment has been made. Prices in Agro Machines and SB-Flex’s price list, on the website and in offers are always given excl. VAT. These prices are valid daily prices and may be changed at any time by Agro Machines and SB-Flex. At Agro Machines and SB-Flex, you can pay in the webshop with the following card types: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard and JCB.

Terms of payment for purchases per credit
The invoice is attached to the product or sent by post afterwards if the delivery address and billing address are not the same. At the bottom of the invoice you will find FIK codes for use when transferring the amount, just like when you pay a giro card.

You can only get credit if you are VAT registered and not registered with RKI. We only give credit to companies.

Everyone who wants to get credit will have their credit assessed at Dansk KreditorService A/S at the time of their first purchase.
We reserve the right to refuse credit to a company, in which case you will receive an email shortly after ordering.

The payment terms for credit customers are 14 days net.
If the payment is made after the due date, 4% interest per started month. In addition, a reminder fee of DKK 200.00 excl. VAT per moves. Agro Machines and SB-Flex reserve ownership of any delivery until payment has been made. Invoices for public companies are sent electronically by selecting EAN payment during checkout when you go to checkout.

Complaints/returns
Goods that have been delivered incorrectly or have defects on delivery, for which Agro Machines and SB-Flex are to blame, will be exchanged at no extra cost to the customer. If you can see that the item has been damaged during transport, e.g. if the box with the goods is broken, you are obliged to notify the carrier. You must ensure that the driver notes and acknowledges the damage on the waybill.

Goods can only be returned with prior agreement, you decide whether you want to send an email or call us. The reason for this is that we prepare the return as soon as we receive notification of it from you. This means that we create it in advance in our system, so that you automatically receive a credit memo and possibly amount paid refunded within 2 business days.

Goods purchased from Agro Machines and SB-Flex can be returned within 14 days of purchase,
if the item is still in substantially the same condition as it was when the buyer received it. The buyer must pay for the freight to and fro. The amount of the item will be returned as soon as we have received the package back. Items that are not standard stock items are subject to a 50% return fee.

It is your own responsibility that the goods are properly packaged when you send them back to us, so that they do not break during transport. If the item has been damaged, we cannot approve the return, and in that case you must arrange to collect it from us again yourself.

Correctly delivered goods which have not been stored correctly, which have been specially ordered for home, which are not standard goods in stock, which have been delivered in special measurements or with printing, will not be returned.

delivery time
delivery time is 4 working days if you order before 1 p.m. Under normal circumstances, you will receive the package the next day, but it may happen that the package is delayed, e.g. in the event of heavy snow, if the carrier loses the package or similar.
When the package has been dispatched from our warehouse, you will receive an email with a tracking number so that you can track the package yourself.

The delivery time for goods that are not in stock depends on the delivery time of Agro Machines and SB-Flex suppliers.

Should the goods not be delivered at the agreed time, e.g.

Hos Agro Machines og SB-Flex har vi ingen krav om mindste køb. På billeder i prislisten og på hjemmesiden kan farverne se lidt anderledes ud, end i virkeligheden. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Fragt
Agro Machines og SB-Flex fremsender varerne enten som pakker med GLS erhvervspakke (standardpakke eller pakkeshop).

Når du bestiller i webshoppen, får du mulighed for at vælge, at du ønsker pakken sendt med GLS pakkeshop eller standardpakke.
Fragtprisen er altid den samme, uanset om du vælger at få sendt til gls pakkeshop eller som standard erhvervspakke med gls.

Vælger du pakkeshop kan du selv bestemme hvilken pakkeshop ved at indtaste dit postnummer.
Vælger du på adressen som modtager af pakken, eller også skal der være et sted hvor pakken kan stilles uden kvittering.

Betalingsbetingelser ved betaling med kort
Priser i Webshoppen opgives ekskl. moms ved hver vare samt ekskl. og inkl. moms i indkøbskurven og på ordrebekræftelsen. Fragtpriser samt evt. rabatter fremgår af indkøbskurven.

Faktura fremsendes på mail når varerne er afsendt og stemples “betalt”, så du kan se, at den er betalt online.
Beløbet trækkes ikke fra din konto før alle varer er afsendt fra Agro Machines og SB-Flex lager.

Agro Machines og SB-Flex forbeholder sig ejendomsretten over enhver leverance, indtil betaling har fundet sted. Priser i Agro Machines og SB-Flex’s prisliste, på hjemmesiden samt i tilbud opgives altid ekskl. moms. Disse priser er gældende dagspriser og kan til enhver tid ændres af Agro Machines og SB-Flex. Hos Agro Machines og SB-Flex kan der i webshoppen betales med følgende korttyper: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard og JCB.

Betalingsbetingelser ved køb pr. kredit
Fakturaen vedlægges varen eller fremsendes med posten efterfølgende, hvis leveringsadresse og faktureringsadresse ikke er den samme. Nederst på fakturaen finder du FIK-koder til brug ved overførsel af beløbet, ligesom når du betaler et girokort.

Du kan kun få kredit, hvis du er momsregistreret og ikke er registreret hos RKI. Vi giver kun kredit til virksomheder.

Alle der ønsker at få kredit, bliver kreditvurderet hos Dansk KreditorService A/S ved første køb.
Vi forbeholder os ret til at afslå at give kredit til en virksomhed, i så fald vil du modtage en mail kort tid efter bestilling.

Betalingsbetingelserne for kredit-kunder er 14 dage netto.
Hvis betalingen sker efter forfaldsdato pålægges 4 % i rente pr. påbegyndt måned. Yderligere pålægges rykkergebyr kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykker. Agro Machines og SB-Flex forbeholder sig ejendomsretten over enhver leverance, indtil betaling har fundet sted. Faktura til offentlige virksomheder fremsendes elektronisk ved at vælge EAN-betaling under betaling når du går til kassen.

Reklamation/returnering
Varer som er leveret forkert eller har mangler ved leveringen, hvor Agro Machines og SB-Flex bærer skylden herfor, ombyttes uden ekstra omkostninger for kunden. Hvis du kan se, at varen har taget skade under transport, f.eks. hvis kassen med varerne er gået i stykker, er du forpligtet til at underrette fragtmanden. Du skal sørge for, at chaufføren på fragtbrevet noterer og kvitterer for skaderne.

Varer tages kun retur mod forudgående aftale, du bestemmer selv om du vil sende en mail eller ringe til osÅrsagen til dette er, at vi forbereder returneringen så snart vi får besked om den fra dig. Det vil sige, at vi opretter den på forhånd i vores system, så du automatisk får en kreditnota og evt. betalt beløb tilbagebetalt inden for 2 hverdage.

Varer købt hos Agro Machines og SB-Flex kan returneres indenfor 14 dage efter købet,
såfremt varen stadig er i væsentlig samme stand, som den var, da køber fik den i hænde. Køber skal selv betale fragten frem og tilbage. Varens beløb returneres, så snart vi har modtaget pakken retur. Varer som ikke er standard-lagervarer fratrækkes 50 % i returneringsgebyr.

Det er dit eget ansvar at varerne er ordentligt emballeret når du sender retur til os, så de ikke går i stykker under transporten. Er varen blevet beskadiget kan vi ikke godkende returneringen, og du skal i så fald selv sørge for at afhente den hos os igen.

Korrekt leverede varer som ikke er opbevaret korrekt, som er bestilt specielt hjem, som ikke er standard varer på lageret, som er leveret i specielle mål eller med påtryk tages ikke retur.

Leveringstid
leveringstiden er på 4 arbejdsdage, hvis du bestiller inden kl. 13.00. Under normale omstændigheder vil du modtage pakken dagen efter, men det kan ske, at pakken bliver forsinket, f.eks. i tilfælde af kraftigt snevejr, hvis fragtmanden mister pakken eller lign.
Når pakken er afsendt fra vores lager, modtager du en mail med trackingnummer, så du har mulighed for selv at spore pakken.

Leveringstiden på varer som ikke er på lager, afhænger af Agro Machines og SB-Flex leverandørers leveringstid.

Skulle varerne mod forventning ikke kunne leveres til aftalt tid, f.eks. i tilfælde af restordrer hos producenten, kontakter vi dig pr. mail eller telefon inden for ganske kort tid og du kan herefter vælge, om du fortsat ønsker levering. Du kan altid få leveringstiden oplyst pr. mail: info@sb-flex.com

Udenlandske kunder / Foreign customers
Kunder fra Grønland, Norge og Sverige kan bestille i webshoppen og efterfølgende betale ved kontooverførsel, før varen afsendes.

Ved køb i webshoppen angiver man Land.

Efter bestilling vil i modtage en mail med fragtpris til pågældende land og i har der efter mulighed for at afbestille ordren, hvis fragtprisen ikke levede op til forventning.

Kunder som ønsker levering i andre lande end ovennævnte, kan aftale nærmere ved henvendelse på mail: info@sb-flex.com.

Deutsche Kunden können online bestellen bei www.sb-flex.com.

Customers from other European countries can order online at www.sb-flex.com.

Varer med påtryk/specielle mål
Ved bestilling af varer med påtryk fremsendes korrektur pr. mail eller post efter aftale. Ved bestilling af påtryk fremsendes kvalitetsprøver samt korrektur efter ønske. Ved bestilling af varer fremstillet i specielt mål, fremsendes håndskåret prøve i det rigtige format efter ønske.

in the event of backorders with the manufacturer, we will contact you by mail or phone within a very short time and you can then choose whether you still want delivery. You can always get the delivery time informed by email: info@sb-flex.com

Foreign customers / Foreign customers
Customers from Greenland, Norway and Sweden can order in the webshop and subsequently pay by bank transfer before the item is shipped.

When purchasing in the webshop, state the country.

After ordering, you will receive an email with the shipping price to the country in question, and you then have the option to cancel the order if the shipping price did not meet expectations.

Customers who want delivery in countries other than those mentioned above can make further arrangements by contacting us by email: info@sb-flex.com.

Deutsche Kunden can order online at www.sb-flex.com.

Customers from other European countries can order online at www.sb-flex.com.

Goods with imprints/special measurements
When ordering goods with printing, proofs are sent per email or post by appointment. When ordering printing, quality samples are sent as well as proofreading upon request. When ordering goods made to a special size, a hand-cut sample in the correct format will be sent as requested.